Voorwaarden

* Allereerst mag de hond geen agressief gedrag vertonen tegenover
  andere honden en/of mensen.

* De hond dient de basis commando’s te kennen en los te kunnen lopen.

* De hond dient jaarlijks gevaccineerd te worden en vrij te zijn van
   vlooien, luizen en wormen.

* Loopse en zieke honden kunnen helaas deze periode niet mee.

* De hond dient te zijn opgenomen in uw eigen WA-verzekering


De uitgebreide voorwaarden worden tijdens een kennismakingsgesprek doorlopen.
Als u wilt kunnen deze ook via de mail toegezonden worden.